p. Wager jubiliejus

Direktorius švenčia 40-ties metų darbo jubiliejų įmonėje Blickle

Iškilmingame renginyje, vykusiame liepos 1 d., direktorius Walter Wager buvo pagerbtas 40-ties metų darbo įmonėje Blickle Räder+Rollen (Rozenfeldas) proga.

Savo kalboje direktorius Reinhold Blickle apžvelgė Walter Wager Revue profesinį maršrutą. Baigęs savo studijas Viurtembergo Administravimo ir ekonomikos akademijoje, p. Wager 1974 m. liepos 1 d. atėjo į įmonę Blickle. Būdamas 22 metų, jis ten jau perėmė vadovavimą buhalterijai ir galiausiai buvo paskirtas finansų ir apskaitos vadovu. Dėl jo labai gerų gamybinių žinių ir puikaus technikos supratimo jis daugelį metų buvo atsakingas ir už vadovavimą augančiai įmonei. Įgaliojimai jam buvo suteikti 1991 m., o 2005 m. sausio 10 d. jis buvo paskirtas direktoriumi šalia Reinhold Blickle.

Reinhold Blickle įvertino direktoriaus nuopelnus kuriant ir plėtojant Blickle įmonių grupę. Jo žodžiai skambėjo taip: „Kad įmonė Blickle tapo tuo, kas yra šiandien, p. Wager turi didelį indėlį“. Jei įžengiant į įmonę 1974 m. visame pasaulyje buvo 88 darbuotojai, tai šiandien Blickle skaičiuoja virš 700 darbuotojų 16 šalių.

Savo kalboje Walter Wager padėkojo už Reinhold Blickle ir jo šeimos ilgametį pasitikėjimą. Be to, jo padėka buvo skirta visiems darbuotojams už gerą bendradarbiavimą per visus 40 metų ir jo žodžiais tariant, jis tikįs, kad šias užduotis įmonėje Blickle jis galėsiąs atlikti dar keletą metų.