Kokybė, aplinka ir energija

Mums yra svarbus klientų pasitenkinimas ir išteklius tausojanti elgsena.

 • ISO-9001-Kokybės vadyba-Blickle

  Kokybės valdymas

  Klientų pasitikėjimas yra svarbus mūsų kredito balanso elementas. Šį pasitikėjimą mes užsitarnavome kokybe ir patikimumu. Dėl pačių vykdomos gamybos ir Made in Germany pasirinkimo kontrolė yra mūsų rankose nuo pat pradžių. Mes siekiame kasdien tapti geresniais. Taip mes klaidas suvokiame kaip optimizavimo galimybes. Neveltui įmonė Blickle jau 1994 m. buvo sertifikuota kaip pirmoji ratų ir ratukų gamintoja pagal DIN EN ISO 9001. Mūsų kokybės valdymo sistemos tikslas užtikrinti aukštą kokybę visose srityse ir procesuose, kad taip kuo geriau būtų palaikyti mūsų klientų jų kokybės tikslai. Čia svarbų vaidmenį atlieka daugybė medžiagų ir produktų testų. Tam mūsų inžinieriai turi daugybė bandymo įrenginių, tarp jų ir sukamąjį stiklų bandymo stendą iki 5,5 t apkrovos, medžiagų patikros mašinas bei kondicionavimo ir šilumos spintas. Moderniausiomis patikros mašinomis atliekami ratų ir ratukų bandymai pagal DIN EN 12527-12533 bei patikros iki suirimo. Savaime suprantama atliekama pirmosios ir paskutinės dalių bei pačių darbuotojų atliekama kontrolės.

 • ISO-14001-Aplinkos valdymas-Blickle

  Aplinkos valdymo sistema

  Subalansuotas šeimininkavimas įmonei Blickle yra pagrindinė atsakomybė. Dėl šios priežasties 2012 m. balandžio mėn. į savo kokybės valdymo sistemą mes integravome aplinkos valdymo sistemą pagal DIN EN ISO 14001:2009. Joje mes įsipareigojame nuolat gerinti mūsų procesų ir produktų suderinamumą su aplinka. Aplinkai draugiškų produktų kūrimas, išteklių tausojimas gamybos procese, regeneracinės energijos naudojimas ir visų darbuotojų raginimas tausoti aplinką yra pagrindiniai mūsų aplinkos valdymo sistemos tikslai.

 • ISO-5001-Energijos valdymas-Blickle

  Energijos valdymo sistema

  2014 m. Blickle įdiegė energijos valdymo sistemą pagal DIN EN ISO 50001. Tikslas – sumažinti visas energijos sąnaudas visose mūsų įmonės srityse. Energijos valdymo sistema padės mūsų siekyje dar mažiau teršti aplinką, pvz., sumažinant CO2 išmetimą. Tuo pačiu metu turi būti skatinama visų darbuotojų sąmonė tausoti energiją ir išteklius.