Duomenų apsaugos deklaracija

„Įmonė Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG – toliau vadinama Blickle Räder+Rollen – labai rimtai žiūri į duomenų apsaugą ir laikosi Duomenų apsaugos įstatymų taisyklių. Duomenų apsauga mums reiškia fizinių ir juridinių asmenų teisių apsaugą. Todėl mums svarbu, kad Jūs žinotumėte, kokią informaciją apie savo svetainės lankytojus mes išsaugome ir kaip mes su šiais duomenimis elgiamės. Šią informaciją galite bet kada iškviesti mūsų interneto svetainėje.

Bendravimas el. paštu ir kontaktinis formuliaras
Jei pranešimus mums siunčiate el. paštu arba naudodamiesi mūsų kontaktiniu formuliaru, mes išsaugome Jūsų pavardę, kontaktinius duomenis ir Jūsų užklausos turinį, kad galėtumėte Jums suteikti norimos informacijos. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Jūsų duomenys perdavimo internetu metu paprastai nėra apsaugoti, todėl juos „pakeliui“ gali „peržiūrėti“ ir pakeisti tretieji asmenys. Todėl, esant labai slaptai informacijai, rekomenduojame Jums naudotis paštu. Jei pageidausite gauti mūsų svetainėje siūlomą naujienlaiškį, mums reikės Jūsų galiojančio elektroninio pašto adreso ir kitos informacijos, kad galėtumėme patikrinti, ar Jūs esate nurodyto elektroninio pašto adreso savininkas ir, ar sutinkate gauti naujienlaiškį. Kitų duomenų nereikia. Savo sutikimą išsaugoti duomenis, elektroninio pašto adresą ir juos naudoti naujienlaiškiams siųsti galite bet kada atšaukti.


Registracija į apsaugotą klientų sritį (prisijungimas)
Prieiga prie mūsų CAD duomenų atsisiuntimo srities dėl sistemos saugumo priežasčių galima tik registruotiems naudotojams. Per naudotojų registraciją Blickle Räder+Rollen surenka ir išsaugo asmens duomenis. Šiuos duomenis sudaro pilna pavardė, titulas, įmonė, adresas, skyrius, pareigos, ryšio duomenys, pavyzdžiui, naudotojo elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeris, naudotojo kodas ir slaptažodis bei naudotojo parinkti produktai kaip atmintinė. Norėdami užtikrinti saugumą ir siekdami apsaugoti Autorių teises, taip mes norime galėti bet kada patikrinti naudotojo tapatybę.


Anoniminių prieigos duomenų išsaugojimas
Šioje svetainėje, naudojantis „WiredMinds“ paslaugomis (www.wiredminds.de), duomenys renkami ir apdorojami anonimiškai, siekiant nuolat optimizuoti ir analizuoti mūsų svetainės pasiūlą. Kuriant anoniminius naudotojų profilius, sugeneruojami pseudonimai. Todėl tam tikromis aplinkybėmis taip pat naudojami ir slapukai, kuriais duomenys renkami ir išsaugomi taip pat pseudonimine forma. Duomenys jokiu būdu nėra naudojami naudotojui asmeniškai identifikuoti (jei tai apskritai būtų techniškai įmanoma), taip pat nėra susiejami su pseudonimą turinčio asmens duomenimis. Jūs turite teisę neleisti naudoti savo duomenų šiam tikslui.

„Google Analytics“ naudojimas
Šią svetainę naudoja „Google Analytics, „Google Inc“ svetainių analizės tarnyba. („Google“). „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius „slapukus“, tekstinius failus, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje, todėl Jūs galite analizuoti naudojimąsi svetaine. Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perduodama „Google“ serveriui JAV ir ten išsaugoma. Jeigu šioje svetainėje aktyvinamas IP anonimizavimas, Europos Sąjungos šalyse narėse arba kitose šalyse, kuriose galioja Sutartis dėl Europos Ekonominės Bendrijos, Jūsų „Google“ IP adresas iš pradžių sutrumpinamas. Tik išimtiniais atvejais pilnas IP adresas perduodamas „Google“ serveriui JAV ir ten trumpinamas. Šios svetainės naudotojo užsakymu „Google“ naudos šią informaciją Jūsų naudojimuisi šia svetaine įvertinti, kad galėtų parengti ataskaitas apie svetainės veiklą ir svetainės naudotojui suteikti kitas su svetainės bei interneto naudojimu susijusias paslaugas. „Google Analytics“ ribose Jūsų naršyklės perduotas IP adresas nesusiejamas su kitais „Google“ duomenimis. Jūs galite neleisti išsaugoti slapukų, atlikdami atitinkamą savo naršyklės programinės įrangos nuostatą, tačiau norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju prireikus taip pat negalėsite pilnai naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Be to, atsisiųsdami naršyklės papildinį, kurį rasite nuorodoje https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=, ir jį įdiegdami, Jūs galite neleisti registruoti slapuko sugeneruotų ir su Jūsų svetainės naudojimu susijusių duomenų (įsk. Jūsų IP adresą) bei jų apdoroti „Google“.

Daugiau informacijos apie tai rasite adresu www.tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= arba www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (bendroji informacija apie „Google Analytics“ ir duomenų apsaugą). Nurodome, kad šioje svetainėje „Google Analytics“ buvo išplėsta kodu „gat._anonymizeIp();“, kad būtų užtikrintas anonimiškas IP adresų registravimas (vadinamasis IP maskavimas).

Asmens duomenų ištrynimas ir perdavimas
Jei mums pateikėte asmens duomenis, mes juos naudojame tik atsakymui į Jūsų užklausas, su Jumis sudarytų sutarčių vykdymui ir techniniam administravimui. Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tada, kai to reikia sutarčiai vykdyti, atsiskaityti arba, jei Jūs iš pradžių tam davėte leidimą. Jūs turite teisę duotą sutikimą duomenims perduoti ateityje bet kada atšaukti.
Išsaugoti asmens duomenys ištrinami, kai Jūs atšaukiate savo sutikimą išsaugoti ateičiai. Jeigu ištrynimui prieštarauja įstatymais, įstatais arba sutartimi numatyti saugojimo terminai, tuomet duomenys ne ištrinami, o užblokuojami.


Teisė į informaciją ir saugos aspektai
Jūs, kaip mūsų svetainės naudojas, turite teisę iš mūsų reikalauti informacijos apie išsaugotus Jūsų asmens duomenis, apie jų išsaugojimo tikslą ir jų perdavimą (informacijos prašyti: elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu +49 7428-932-0). Pareikalavus informacija gali būti suteikta taip pat ir elektroniniu būdu.
Mes, imdamiesi visų techninių ir organizacinių priemonių, Jūsų asmens duomenis stengiamės išsaugoti taip, kad jais nebūtų piktnaudžiaujama ir jais negalėtų naudotis tretieji asmenys.


Nuorodos į kitas svetaines
.Blickle Räder+Rollen atsako tik už savo svetainės turinį. Už pašalinį turinį, kuriuo tapo galima naudotis per nuorodas ir kuris yra specialiai pažymėtas, Blickle Räder+Rollen neatsako ir to turinio nesisavina. Mes neturime jokios įtakos tam, kad šią informaciją pateikiantys asmenys laikytųsi duomenų apsaugos arba kitokių nuostatų. Už nelegalų, klaidingą arba neišsamų turinį bei už žalą, patirtą naudojantis informacija arba ja nesinaudojant, atsako vien tik atitinkamas asmuo, pateikęs svetainei, į kurią duodama nuoroda, informaciją.


Slapukai
Kad mūsų svetaine būtų lengviau naudotis, ji būtų efektyvesnė ir saugesnė, mes naudojame vadinamuosius slapukus. Dėl šių slapukų, iškvietę mūsų svetainę, galite savo kompiuteryje išsaugoti duomenis be mūsų nurodymo. Tačiau slapukų išsaugojimą Jūsų naršyklėje galite išaktyvinti (ties „Google Analytics“ naudojimas“) arba savo naršyklę galite nustatyti taip, kad slapukai būtų išsaugoti tik apsilankymo mūsų svetainėje trukmei.

Garantijos nebuvimas / atsakomybė
Blickle Räder+Rollen neteikia jokių garantijų savo svetainės turinio teisingumui, naujumui ir klaidų nebuvimui jame. Blickle Räder+Rollen svetainės turinį gali bet kada pakeisti, atnaujinti, pašalinti arba svetainės veikimą visiškai arba iš dalies nutraukti.

Taip pat mes neatsakome už tai, jei svetainė neatitiks užsienio įstatymų nuostatų. Tai galioja ir tada, kai svetainę galima atšaukti arba ji atšaukiama iš užsienio.

Už programinės ir aparatinės įrangos klaidas, kurios atsiranda naudojant sistemą, Blickle Räder+Rollen neatsako.


Duomenų apsaugos deklaracijos keitimas
Blickle Räder+Rollen pasilieka teisę šią duomenų apsaugos deklaraciją ateityje bet kada pakeisti pagal įstatymų nurodymus. Čia rodomas atitinkamas atnaujinimo lygis.


Informacija: Rugpjūčio 30, 2017